Triar una temàtica per a l’aula de música

Tots sabem que l’àrea de música està molt limitada per horari, de manera que sovint ens trobem que els alumnes es “desvinculen” fàcilment de la línia d’ensenyament de la nostra àrea. És en els més menuts de primària en els que més costa vincular una classe amb la següent quan entre una i altra hi ha una setmana de temps.

Per esta raó és per la que sempre he intentat vincular cadascun dels cursos de primària amb una temàtica. En els cursos d’infantil, quan hi treballava, m’adaptava als projectes que es treballaven amb les tutores, ja que considero que no es pot trencar una dinàmica tan bona com la dels projectes, i ens beneficiem de la motivació que mostren els xiquets.

En primària, en el meu cas, estructuro els cursos on imparteixo música de la següent manera:

  • 3r: Instruments occidentals. Cada trimestre treballem una família d’instruments.
  • 4t: Músiques del món. Cada trimestre ens dediquem a estudiar un o dos continentes del món.
  • 5é: Música tradicional. Música tradicional de la comunitat valenciana i música del barroc i del classicisme.
  • 6é: Música dels segles XX i XXI. Impressionisme i música contemporània, música popular i instruments dels segles XX i XXI.

No cal dir que a la nostra escola les dos especialistes de música que fem classes no utilitzem llibres, això ens dona molta llibertat per a organitzar teatres, danses, grups instrumentals… de manera que estos continguts es treballen d’una manera molt vivencial.

I vosaltres, com distribuiu els cursos? Utilitzeu algun fil conductor o ho feu d’un altra manera?