Instrumentació per a practicar la síncopa: 5é de primaria

Third Column
Third Column