Música

(Del llatí musĭca, que ve del grec μουσική).
1. f. Melodia, ritme i harmonia, combinats.
2. f. Successió de sons modulats per a recrear l’oïda.
3. f. Concert d’instruments o de veus, o de les dos coses a la vegada.
4. f. Art de combinar el so de la veu humana o dels instruments, o de tots a la vegada, de manera que produeixen gaudi, conmovent així la sensibilitat, ja sigue amb alegria o amb tristesa.
5. f. Grup de músics que canten o toquen junts. La música de la Capilla Real.
6. f. Composició musical. La música d’esta òpera és de tal autor.
7. f. Colecció de papers on estan escrites les composicions musicales. En este escritori es guarda la música de la capilla.
8. f. So agradable a l’oïda. La música del vent entre les branques. La música de l’aigua del rierol.

Font: RAE