Aigua sònica

Com reacciona l’aigua en contacte directe amb les vibracions del so? Fixeu-vos en les formes més estranyes i simètriques que es formen en l’aigua i en com canvien depenent de les notes que sònen. És molt curiós que hi haja un laboratori dedicat a estes coses, tal com fan al Laboratori d’Investigacions Foto Atòmiques. La música, a més de ser art, també és ciència.